Krótka historia remontu kościoła św. Anny w Barczewie.

W kwietniu 2002 roku zaniepokoiło wszystkich dziwne załamanie, które nastąpiło na dachu kościoła św. Anny w Barczewie. Następnego miesiąca, na zlecenie parafii, została przeprowadzona, przez inż. Macieja Ciborowskiego, ekspertyza techniczna dachu i wieży kościoła. Okazało się, że dach i wieża kościoła jest w stanie katastrofalnym. Dach w każdej chwili grozi zawaleniem a konstrukcja kopuły wieży już się zawaliła do wnętrza wieży i oparła się na dzwonnicy. Parafia otrzymała zakaz używania dzwonów. Natychmiast zostały podjęte prace najpierw na dachu kościoła. W celu odciążenia dachu została zdjęta dachówka a dach prowizorycznie został zabezpieczony papą. Następnie sporządzona została odpowiednia dokumentacja remontu wieży otrzymaliśmy pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie, ogłoszony i przeprowadzony został przetarg na wykonanie remontu wieży zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i rozpoczął się remont.

Remont trwał kilka lat, podzielony został na kilka etapów z dłuższymi przerwami spowodowanymi brakiem funduszy.

W pierwszym etapie zostało wyremontowane jedno piętro dzwonnicy oraz wykonano nową podstawę konstrukcji kopuły wieży. Po zakończeniu tego etapu w 2004 r. parafia otrzymała z Ministerstwa Kultury refundację w wysokości 61 627 zł. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do dalszego remontu, głównie blachy miedzianej oraz na rusztowanie wykonane na wieży.

W 2005 roku parafia zwróciła się do wojewódzkiego konserwatora zabytków z prośbą o zezwolenie na kolejny etap remontu wieży. Po otrzymaniu takiego zezwolenia ruszyły dalsze prace remontowe, które zakończyły się pod koniec grudnia 2005 r.

Na dzień dzisiejszy w całości wyremontowane jest wnętrze wieży (drewniana dzwonnica) oraz kopuła wieży (naprawiona konstrukcja kopuły, deskowanie, pokryta w całości miedzianą blachą). Łączne wydatki, jakie parafia poniosła na dotychczasowe prace remontowe wyniosły 580 000 zł.

Obecnie parafia stoi przed problemem potężnego remontem całego dachu kościoła.

 

XXVI Niedziela Zwykła - 27.09.2020 r.
   

Kacelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek i w środę w godz. 15.00-17.30 oraz w sobotę w godz. 9.00-11.00.
1. Z...więcej »

sobota, 26 wrzesień 2020, 19:13
 

    Strona Główna: \ Remont Kościoła