Krótka historia remontu kościoła św. Anny w Barczewie.

W kwietniu 2002 roku zaniepokoiło wszystkich dziwne załamanie, które nastąpiło na dachu kościoła św. Anny w Barczewie. Następnego miesiąca, na zlecenie parafii, została przeprowadzona, przez inż. Macieja Ciborowskiego, ekspertyza techniczna dachu i wieży kościoła. Okazało się, że dach i wieża kościoła jest w stanie katastrofalnym. Dach w każdej chwili grozi zawaleniem a konstrukcja kopuły wieży już się zawaliła do wnętrza wieży i oparła się na dzwonnicy. Parafia otrzymała zakaz używania dzwonów. Natychmiast zostały podjęte prace najpierw na dachu kościoła. W celu odciążenia dachu została zdjęta dachówka a dach prowizorycznie został zabezpieczony papą. Następnie sporządzona została odpowiednia dokumentacja remontu wieży otrzymaliśmy pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie, ogłoszony i przeprowadzony został przetarg na wykonanie remontu wieży zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i rozpoczął się remont.

Remont trwał kilka lat, podzielony został na kilka etapów z dłuższymi przerwami spowodowanymi brakiem funduszy.

W pierwszym etapie zostało wyremontowane jedno piętro dzwonnicy oraz wykonano nową podstawę konstrukcji kopuły wieży. Po zakończeniu tego etapu w 2004 r. parafia otrzymała z Ministerstwa Kultury refundację w wysokości 61 627 zł. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do dalszego remontu, głównie blachy miedzianej oraz na rusztowanie wykonane na wieży.

W 2005 roku parafia zwróciła się do wojewódzkiego konserwatora zabytków z prośbą o zezwolenie na kolejny etap remontu wieży. Po otrzymaniu takiego zezwolenia ruszyły dalsze prace remontowe, które zakończyły się pod koniec grudnia 2005 r.

Na dzień dzisiejszy w całości wyremontowane jest wnętrze wieży (drewniana dzwonnica) oraz kopuła wieży (naprawiona konstrukcja kopuły, deskowanie, pokryta w całości miedzianą blachą). Łączne wydatki, jakie parafia poniosła na dotychczasowe prace remontowe wyniosły 580 000 zł.

Obecnie parafia stoi przed problemem potężnego remontem całego dachu kościoła.

 

III Niedziela Zwykła 26.01.2020 r.
   

Kacelaria parafialna w tym tygodniu jest czynna w poniedziałek i środę w godz. 15:00-17:30 oraz w sobotę  w godz. 9:00-11:00.

1. Gościmy dzisiaj w naszej parafii duet muzyczny z Białorusi „L...więcej »

sobota, 25 styczeń 2020, 12:02
 

    Strona Główna: \ Remont Kościoła